Meer over Verenigingsleven

Vrouwenvereniging "Tryfena"

Deze vereniging komt iedere veertien dagen op dinsdagavond om 19.30 uur bij elkaar in de Bethelkerk. 

Voor de pauze wordt een Bijbelstudie behandeld. Na de pauze wordt er een mooi verhaal of gedicht voorgelezen en wordt er ook gehandwerkt. Éénmaal per jaar wordt samen met vrouwenvereniging Met Open Vensters een verkoping georganiseerd. In overleg met de kerkvoogdij is de opbrengst bestemd voor kerkelijke doeleinden.

Data voor 2019 (DV):  
Data voor 2020 (DV): 

 

DV 14 september 2019 de Marktdag en 3 oktober 2019 de Bondsdag te Lunteren.

 

Contact:

Mw. N. SchalkoorT-zijderveld

Functie: Presidente
Telefoon: 0318-701239

 

MW. A. Maassen-heij

Functie: Secretaresse
Telefoon: 0318-482773
Email:adrymaassen@hotmail.com

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit