Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Vrouwenvereniging "Tryfena"

Deze vereniging komt iedere veertien dagen op dinsdagavond om 19.30 uur bij elkaar in de Bethelkerk. 

Voor de pauze wordt een Bijbelstudie behandeld. Na de pauze wordt er een mooi verhaal of gedicht voorgelezen en wordt er ook gehandwerkt. Éénmaal per jaar wordt samen met vrouwenvereniging Met Open Vensters een verkoping georganiseerd. In overleg met de kerkvoogdij is de opbrengst bestemd voor kerkelijke doeleinden.

 

Data voor 2021 (DV): 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december (kerst).
Data voor 2022 (DV): 11 januari (nieuwjaar), 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 24 maart, 5 april (pasen) en 3 mei. 

 

DV 7 oktober 2021 de Bondsdag te Lunteren

 

Contact:

 

Mw. N. SchalkoorT-zijderveld

Functie: Presidente
Telefoon: 0318-701239

 

MW. A. Maassen-heij

Functie: Secretaresse
Telefoon: 0318-482773
Email:adrymaassen@hotmail.com

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit