Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Vrouwenvereniging 'Tryfena'

elkaar in de Bethelkerk. Het doel van deze vereniging is het onderzoeken van Gods Woord. We gebruiken dit seizoen het Bijbelstudieboekje over het leven van Petrus. De Bijbelstudies worden ook behandeld in groepjes. Een keer per seizoen is er een creatieve avond. Ook wordt er op een andere avond een spreker uitgenodigd. Tot slot is er een broodmaaltijd en een busreis. Als vereniging hebben wij via Woord en Daad een kind geadopteerd, waar wij als leden zorg voor dragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de presidente mevr. N. Schalkoort-Zijderveld, 0318-701239, nschalkoort@solcon.nl of met de secretaresse mevr. A. Maasen-Heij, 0318-482773, adrymaassen@hotmail.com.

Data voor 2023:

 • 5 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december

Data voor 2024:

 • 9 januari
 • 23 januari
 • 6 februari
 • 20 februari
 • 5 maart
 • 19 maart
 • 2 april
 • 16 april
 • 30 april
 • 14 mei (reisje)
 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit