Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Mannenkring

In het winterseizoen komt de mannenkring om de drie weken bij elkaar op een woensdagavond. De avonden beginnen om 20:00 en worden afgesloten om 22:00. 

Het doel van de mannenkring is om met elkaar, aan de hand van de Bijbel, in gesprek te gaan en toerusting te krijgen voor het christen zijn in het dagelijks leven. 

Dit gebeurt op een informele wijze waar iedere man welkom is. Gezamenlijk bezig zijn rondom Gods Woord is een groot goed en versterkt het christen en gemeente zijn. 

Mocht dit u aanspreken, dan bent u van harte uitgenodigd om een keer vrijblijvend langs te komen.

Data voor 2021 (DV): 6 oktober, 20 oktober, 10 november, 1 december, 22 december

Data voor 2022 (DV): 19 januari, 9 februari, 2 maart, 30 maart

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u / jij zich richten tot:

 

Gert van driesten

Functie: Coordinator mannenkring
Telefoon: 06-45054152
Email: gvdriesten@gmail.com

 

jOCHEM VAN DEN BRANDHOF

Functie: Coordinator mannenkring
Telefoon: 06-44770094
Email: 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit