Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Mannenkring

In het winterseizoen komt de mannenkring om de drie weken bij elkaar op een woensdagavond. De avonden beginnen om 20:00 uur en worden afgesloten om 22:00 uur. Het doel van de mannenkring is om met elkaar, aan de hand van de Bijbel, in gesprek te gaan en toerusting te krijgen voor het christen zijn in het dagelijks leven.

Dit gebeurt op een informele wijze waarbij iedere man welkom is. Gezamenlijk bezig zijn rondom Gods Woord is een groot goed en versterkt het christen en gemeente zijn. Welkom om vrijblijvend langs te komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren van de mannenkring: Gerjan Klok of Jochem van den Brandhof.

Data voor 2023:

 • 21 september
 • 11 oktober
 • 25 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Data voor 2024:

 • 17 januari
 • 7 februari
 • 6 maart
 • 27 maart
 • 4 april
 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit