Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Seniorenmiddag

Op de derde woensdagmiddag van de maand komen veel ouderen van onze gemeente bijeen. In zaal 2 van de Bethelkerk bent u vanaf 14.00 uur hartelijk welkom. Het officiële gedeelte begint om 14.30 uur. Voor de pauze wordt een meditatie gehouden. Na de pauze is er een spreker/spreekster die een lezing verzorgt, al dan niet met vertoning van dia's. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bezoekbroeder G. Rijswijk. Wilt u vervoer naar de Bethelkerk, dan kunt u contact opnemen met mevrouw. W. Janssen-de Rooij, 0318-482603.

Data voor 2023:

 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Data voor 2024:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 20 maart
 • 17 april
 • 15 mei
 • 19 juni (uitje)
 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit