Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Seniorenmiddag

Op de derde woensdagmiddag van de maand komen veel ouderen van onze gemeente bijeen. In zaal 2 van de Bethelkerk bent u vanaf 14.00 uur hartelijk welkom. Het officiële gedeelte begint om 14.30 uur. Voor de pauze wordt door één van onze predikanten of pastoraal medewerker een meditatie gehouden. Na de pauze is er een spreker/spreekster die een lezing verzorgt, al dan niet met vertoning van dia's.

 

Data voor 2021 (DV): 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december (kerstmiddag).

Data voor 2022 (DV): 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei (reisje) en 15 juni (slotmiddag). 
 

Contact:

 

Mw. a. van bragt-van kleef

Functie: Voorzitter
Telefoon: 0318-303489

Wilt u vervoer naar de Bethelkerk dan kunt u contact opnemen met:
 

Mw. W. Janssen-de rooij
Telefoon: 0318-482603

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit