Dagelijks Woord

AVG HHG Lunteren

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als plaatselijke gemeente van de Hersteld Hervormde Kerk hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en het bijeenzijn rondom de Bijbel, het Woord van God. Om die reden worden er persoonsgegevens geregistreerd, gedeeld en uitgewisseld. De Hersteld Hervormde Gemeente van Lunteren (HHGL) hecht waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In deze privacy statement leest u hoe onze gemeente omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Door hier te klikken kunt u het gehele document lezen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit