Meer over Contact

Contact

Predikanten / Scriba's / Jeugdouderling

Ds. Joh. Post

Functie: Predikant Wijk Noord
Telefoon: 0318-484885
Email: johpost@solcon.nl

Ds. J.A. Kloosterman

Functie: Predikant Wijk Zuid
Telefoon: 0318-482552
Email: j.a.kloosterman@solcon.nl

Dhr. J. van de Kolk

Functie: Scriba Centrale Kerkenraad
Telefoon: 0318-484466
Email: scriback@hhglunteren.nl

Dhr. G. Mostert

Functie: Scriba Wijk Noord
Telefoon: 0318-486141
Email: scribanoord@hhglunteren.nl

Dhr. G. Bouwheer

Functie: Scriba Wijk Zuid
Telefoon: 0318-420079
Email: scribazuid@hhglunteren.nl

Dhr. F.H. Dijs

Functie: Jeugdouderling
Telefoon: 0318-481092
Email: fhdijs@solcon.nl

Pastoraal werk / Bezoekbroeders

Dhr. H.A. ter Maaten

Functie: Pastoraal werker
Telefoon: 06-25200893
Email: pastoraalwerker@hhglunteren.nl

Dhr. G.J. Rijswijk

Functie: Bezoekbroeder
Telefoon: 0318-483837

Dhr. G. van Geresteijn

Functie: Bezoekbroeder
Telefoon: 0318-484866

Diaconie

Dhr. G. van de Beek

Functie: Secretaris Diaconie
Telefoon: 0318-624966
Email: diaconie@hhglunteren.nl

Kerkvoogdij

Dhr. F. Drost

Functie: Secretaris Kerkvoogdij
Email: kerkvoogdij@hhglunteren.nl

Dhr. B. van Roekel

Functie: Algemeen Adjunct Kerkvoogdij
Telefoon: 0342-490836

Vrijwilligershulp

Mevr. T. van der Lee- van der Boom

Telefoon: 0342-412236

Mevr. S.J. van den Broek - de Vree

Telefoon: 0318-486480

Jeugdraad

Dhr. F.H. Dijs

Functie: Jeugdouderling
Telefoon: 0318-481092
Email: fhdijs@solcon.nl

Mevr. A. Groeneveld

Functie: Secretaresse Jeugdraad
Telefoon: 0318-484677
Email: jeugdraad@hhglunteren.nl

Kinderoppas

Dhr. W. van den Broek

Functie: Koster Bethelkerk
Telefoon: 06 57676860
Email: koster@hhglunteren.nl

Bethelkerk

Dhr. W. van den Broek

Functie: Koster Bethelkerk
Telefoon: 06 57676860
Email: koster@hhglunteren.nl

B.H.V.

Dhr. W. Schrijver

Functie: Coördinator B.H.V.
Telefoon: 0318-483158
Email: w.j.schrijver@kpnmail.nl

Kerkelijk Bureau

Mw. W. Hazeleger - van Veller

Telefoon: 0318-482540
Email: kerkelijkbureau@hhglunteren.nl

Website beheer

Dhr. J.C. Mastenbroek

Functie: Beheerder website
Telefoon: 06-18461914
Email: webbeheer@hhglunteren.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit