Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Vrouwenvereniging 'Met Open Vensters'

Deze vereniging komt bij elkaar op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Bethelkerk. Het doel van de vereniging is het onderzoek van Gods Woord aan de hand van een Bijbelstudie om de Heere God te leren kennen vanuit Zijn Woord, de Heere God te leren dienen, trouw onze roeping te vervullen en dienstbaar te zijn.

Naast de Bijbelstudies, waarbij we in groepjes vragen bespreken, wordt er één keer per seizoen een spreker uitgenodigd en is er één keer per seizoen een creatieve avond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de presidente Gerda Heijkamp-Zoutewelle, 0318-481379 of met de secretaresse Mathilde Voskuil-Mulder, famvoskuil@hotmail.com.

Data voor 2022: 6 september, 20 september, 11 oktober, 1 november, 15 november, 13 december

Data voor 2023: 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit