Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Gehandicaptenclub 'De Kandelaar'

Eén keer per maand komen op zaterdagmiddag mensen met een verstandelijke beperking, vanuit onze gemeente en daarbuiten, bijeen in de Bethelkerk. Voor de pauze wordt een Bijbelverhaal verteld. Na de pauze is er ruimte voor creatieve activiteiten. Uiteraard worden er ook veel psalmen en liederen gezongen. De middagen beginnen om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woutera Drost, 0318-301097.

Data voor 2022: 24 september, 22 oktober, 19 november, 10 december, 19 december (kerstfeestviering)

Data voor 2023: 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april, 20 mei (uitje)

Data voor de aangepaste diensten: 2 oktober 2022, 22 januari 2023, 18 juni 2023 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit