Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Gehandicaptenclub 'De Kandelaar'

Eén keer per maand komen op zaterdagmiddag mensen met een verstandelijke beperking, vanuit onze gemeente en daarbuiten, bijeen in de Bethelkerk. Voor de pauze wordt een Bijbelverhaal verteld. Na de pauze is er ruimte voor creatieve activiteiten. Uiteraard worden er ook veel psalmen en liederen gezongen. De middagen beginnen om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woutera Drost, 0318-301097.

Data voor 2023:

 • 23 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 9 december
 • 18 december (kerstfeestviering 19.00 – 20.30 uur)

Data voor 2024:

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 23 maart
 • 20 april
 • 18 mei (uitje)

Data voor de aangepaste diensten:

 • 1 oktober 2023
 • 21 januari 2024
 • 23 juni 2024
 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit