Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Heilige Doop

Ongeveer één keer per maand is op de zondagmorgen een doopdienst. Bij toerbeurt zal één van de predikanten de doop bedienen.

Doopzitting

Ongeveer twee weken voor de bediening van de Heilige Doop is er doopzitting in de consistoriekamer van de Bethelkerk. De doopzitting wordt in de kerkbode vermeld en vanaf de kansel meegedeeld. Beide ouders worden hier verwacht. Graag het trouwboekje of de eventuele digitale aangifte meenemen. Daarnaast wordt het op prijs gesteld als het doopformulier vooraf is doorgelezen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit