Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd, ongeveer om de drie maanden. In alle kerken in Lunteren is dit op dezelfde zondagen gepland.
Data van de Avondmaalszondagen in 2024 zijn D.V. 10 maart, 9 juni, 8 september en 15 december. In 2025 D.V. zijn dat 9 maart,  22 juni, 14 september en 14 december.

Bezinningsuur

Op de donderdag voorafgaand aan deze zondagen is er van 20.15 tot 21.15 uur een bezinningsuur in de Bethelkerk, geleid door een van de predikanten. Tijdens dit bezinningsuur wordt aan het avondmaal gerelateerde stof meditatief behandeld. Iedereen is hier hartelijk welkom!

Censura Morum

Censura Morum voor het Heilig Avondmaal wordt op de maandagavond voor het Heilig Avondmaal gehouden en wordt tijdig in de kerkbode vermeld en van de kansel meegedeeld. Leden van de gemeente hebben dan gelegenheid tot een gesprek met de kerkenraad. Wij verwijzen u in dit verband graag naar het woord van Jezus zelf uit Matthëus 18 : 15-17.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit