Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Heilig Avondmaal

Wanneer wordt het Heilig Avondmaal gevierd?
Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd, ongeveer om de drie maanden.

Voor 2022 is dit D.V. 13 februari, 22 mei, 11 september en 13 november.

Voor wie is het ingesteld?
Voor hen, die zich vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren, maar die zich niet met een waar hart tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel (Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 81).

Waartoe is voorbereiding noodzakelijk?
Op de zondag voor de viering van het Heilig Avondmaal wordt de gemeente op de viering van het Heilig Avondmaal voorbereid. Dat is nodig tot voorbereiding en zelfonderzoek. "Maar de mens beproeve zichzelf en ete alzo van het brood en drinke van de drinkbeker". (1 Cor. 11 : 28).

Op de donderdag voorafgaande aan deze zondagen is er van 20.15 tot 21.15 uur een bezinningsuur in de Bethelkerk, geleid door een van de predikanten of de pastoraal werker.

Censura Morum.
Censura Morum voor het Heilig Avondmaal wordt doorgaans de maandagavond voor het Heilig Avondmaal gehouden en wordt tijdig in de kerkbode en van de kansel meegedeeld. Leden van de gemeente hebben dan gelegenheid tot een gesprek met de kerkenraad. Overigens verwijzen wij u naar het woord van Christus, zie Matthëus 18 : 15-17.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit