Dagelijks Woord

Meer over Diaconie

Bezoekdames

De commissie bezoekdames is door de diaconie ingesteld met het oog op het (regelmatig) bezoeken van gemeenteleden van 70 jaar en ouder en van langdurig zieken. Tevens bezorgen zij 10 keer per jaar het blad "Kracht naar Kruis". De bezoekdames worden ook ingezet om de nieuw ingekomenen te bezoeken. De commissie bestaat uit een groep van ruim 50 dames. Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 

E.J. Bos

Coördinator bezoekdames
Telefoon: 0318-575343
Email: bosej@solcon.nl
   
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit