Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Catechisatie

Beste jongeren,

Na een periode van rust en ontspanning zal binnenkort de catechisatie weer beginnen. Een periode waarin we elkaar als jongeren en catecheten weer zullen ontmoeten rondom het Woord van onze God. Deo Volente. Wij als catecheten zien er naar uit om jullie weer, of voor het eerst, te ontmoeten. Het zijn ontmoetingen rondom het Woord. Rondom betekent dat het Woord centraal zal staan. We hopen dat dit niet alleen tijdens de catechisatie is, maar dat dit in heel jullie leven is; het Woord centraal, als gids in het leven. In de Bijbel maakt de HEERE Zich aan ons, jong en oud, bekend wie Hij is en wie Hij wil zijn in de Heere Jezus Christus. De Bijbel is daarin een heel eerlijk Woord en tegelijk een heerlijk Woord. Eerlijk dat we zonder Christus geen toekomst hebben vanwege onze zonden en heerlijk dat er in het geloof in Hem vergeving en daarmee wel toekomst is.

De Heidelberger Catechismus helpt ons om de Bijbel beter te leren verstaan. Daarom gebruiken we de methode ‘Leer mij ‘ van de HHJO. Daarin worden de vragen en antwoorden uit de Heidelberger Catechismus, en allerlei geloofsonderwerpen, behandeld en besproken. Aan de hand van deze methode hopen we met elkaar in gesprek te gaan.

Heb je er ook zin in?

Wellicht zal ieder daar een verschillend antwoord op geven. Misschien heb je er heel veel zin in of vraag je je af waar het voor nodig is. Waar is het nu voor nodig om onderwijs vanuit de Bijbel te krijgen? Het antwoord is heel eenvoudig: Zodat je de Heere Jezus mag leren kennen of nog meer leert kennen als jou Redder en Zaligmaker om zo tot eer van God te leven.

We zien uit naar mooie en gezegende avonden.

Op D.V. 28 september is de openingsavond van de catechese. Op deze avond komen Marinne en Lucky Simon ons iets laten meebeleven van hun werk voor Wycliffe Bijbelvertalers in Nigeria. Hiervoor zullen we dit jaar geld inzamelen op de catechisatie. Jullie zijn samen met ouder(s) welkom om 19.30uur in de Bethelkerk.

Tot ziens en ontvangt allen een hartelijke groet,
Ds. J.A. Kloosterman, Dhr. W. Kos, dhr. H.A. ter Maaten

Collectedoel dit jaar is voor Wycliffe Bijbelvertalers in Nigeria.

De catechisaties beginnen op D.V. 5 en 6 oktober 2021.

Klik hier voor de tijden van de verschillende catechisatie groepen. 

Klik hier voor de lesstof en het huiswerk. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit