Meer over Verenigingsleven

Catechisatie

Beste catechisanten,

Het jaar 2020 heeft met het uitbreken van Covid-19 een ongekende wending gekregen. Wij ervaren daar ook in de kerk nog altijd de gevolgen van. Tegelijk zijn wij dankbaar voor de voortgang van het Woord iedere zondag. Dankbaar zijn wij ook dat de catechese binnen de aangegeven richtlijnen voortgang kan hebben. Bij elkaar komen om onderwijs te ontvangen over het heerlijk Evangelie van Jezus Christus is een bijzondere zegen!

Nu een periode van rust en ontspanning voorbij is en het ‘gewone’ leven zoveel als mogelijk weer zijn loop neemt, gaat ook het catechisatieseizoen weer beginnen. Met elkaar het gesprek aangaan over de dingen van ons hart. De betekenis van het Woord voor de praktijk van elke dag ontdekken. 

De boodschap van het Evangelie is de kostbaarste boodschap die in deze wereld ooit is gehoord. Dat gaat niet alleen over dit leven, maar ook over het eeuwige leven. Daarom is het voor ons allemaal van het grootste belang om daarmee bezig te zijn!

Wij zien als catecheten uit naar goede een gezegende ontmoetingen. Dat het onderwijs en de richting vanuit het Woord die wij jullie mogen meegeven en waar wij mogen heenwijzen tot zegen en bemoediging mogen zijn. Het is de kracht van Gods genade door de Heilige Geest om te leren leven uit het volkomen offer van Christus tot Zijn lof en eer!

Op D.V. woensdagavond 30 september is de openingsavond van de catechese. De Bonisa-stichting waar we ook het komende seizoen ons geld voor inzamelen, zal ons vertellen over het werk in China. Samen met je ouders ben je van harte welkom om 19.30 uur in de Bethelkerk

Met een hartelijke groet,

Dhr. W. Kos, Kand. A.S. Middelkoop en ds. J.A. Kloosterman

 

Collectedoel dit jaar is voor de stichting  Bonisa Zending.

De catechisaties beginnen op D.V. 6 en 7 oktober 2020.

Klik hier voor de tijden van de verschillende catechisatie groepen. 

Klik hier voor de lesstof en het huiswerk. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit