Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Preekbesprekingen

Tijdens het winterseizoen houden we verschillende keren op zondag een preekbespreking. We drinken wat en denken met elkaar, aan de hand van een aantal vragen, verder na over de preek. De predikant die voorgaat, heeft de leiding.

Data:

Voor de 12+ na de morgendienst van 25 september 2022

Voor de 15+ na de avonddienst op 16 oktober 2022

Voor de 18+ na de avonddienst van 6 november 2022

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit