Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Cursus Geestelijke Vorming

We vervolgen dit najaar met het tweede jaar van de cursus Geestelijke Vorming. De doelgroep van deze cursus zijn (jonge) mensen die belijdenis hebben gedaan en zoeken naar verdieping van het geloof. Maar ook als u al iets ouder bent, bent u van harte welkom!

We gaan verder aan de hand van een werkboek van John Snyder onder de titel ‘Zie, uw God! Terug naar een Bijbels Godsbeeld’ in 6 bijeenkomsten zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Ook voor nieuwe deelnemers is het heel goed mogelijk om aan te haken, omdat het tweede gedeelte van de cursus gaat over de brede invloed van het beeld van God. De onderwerpen die naar voren komen zijn aanbidding, evangelisatie, dienstbaarheid, maar ook het aanschouwen van een mindere God, de leugens van het pragmatisme en het zoeken van God. Bij de cursus zijn videolezingen waarin sleutelfiguren van de kerkgeschiedenis ter sprake worden gebracht, een inhoudelijke boodschap wordt gebracht en relevante uitspraken uit interviews met hedendaagse voorgangers aan de orde komen.

Tussen de 6 bijeenkomsten gedurende het komende winterseizoen is er gelegenheid om door zelfstudie thuis vanuit de Bijbel meer te leren over wie God is. Dit bespreken we met elkaar tijdens de bijeenkomsten.

Op D.V. 12 oktober zal om 20.15 uur de eerste avond zijn. Omdat de werkboeken in A-4 formaat voor nieuwe deelnemers besteld moeten worden, is het van belang om je van te voren op te geven. Dit kan via dsjakloosterman@hhglunteren.nl.

Data voor 2023:

  • 12 oktober
  • 9 november
  • 30 november

Data voor 2024:

  • 18 januari
  • 15 februari
  • 21 maart (afsluitingsavond)
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit