Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Aan de kerkvoogdij is toevertrouwd de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente, het inzamelen van de gaven van de gemeenteleden, alsmede de zorg voor de traktementen en salarissen. U kunt contact opnemen met de kerkvoogdij via de secretaris: dhr. F. Drost, kerkvoogdij@hhglunteren.nl.

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is NL32RABO0337584699 t.n.v. kerkvoogdij HHG Lunteren

Het bankrekeningnummer van het nieuwbouwfonds is NL64RABO0108244598 t.n.v. bouwfonds 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit