Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Aan de kerkvoogdij is toevertrouwd de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente, het inzamelen van de gaven van de gemeenteleden, alsmede de zorg voor de traktementen en salarissen.

U kunt contact opnemen met de kerkvoogdij via de volgende gegevens:

F. DROST

Functie:Secretaris
Adres:Barneveldseweg 28, 6741 LK Lunteren                                             
Email:kerkvoogdij@hhglunteren.nl

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is  NL32RABO0337584699 t.n.v. kerkvoogdij HHG Lunteren 

Het bankrekeningnummer van het nieuwbouwfonds is NL64RABO0108244598 t.n.v. bouwfonds

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit