Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Jeugdclub "Het Anker"

Ben je  12 t/m 15 jaar, dan ben je van harte welkom op onze jeugdclub!

Dit is elke zaterdagavond in de Bethelkerk van oktober tot april. We beginnen om 19.00 uur en ronden de avond om ongeveer 20.30 uur af. Zorg dat je erbij bent, want met elkaar kunnen we er iets moois van maken.

We beginnen de avond met gebed en een Bijbelstudie. Deze gaat vaak over een bepaald Bijbelgedeelte, maar kan ook gaan over een actueel thema. Bekende thema’s zijn bijvoorbeeld geloof en bekering, maar ook onderwerpen als muziek, internetgebruik e.a. komen aan de orde. We zoeken met elkaar naar antwoorden vanuit de Bijbel op belangrijke levensvragen.  Jullie inbreng hierin is erg belangrijk. Het is erg fijn als jullie onderwerpen aandragen voor de Bijbelstudie.

Vervolgens hebben we een pauze om wat te drinken en te genieten van wat lekkers. Sommige leden zijn heel creatief in het bakken… Er is dan tijd voor bijkletsen!

Na de pauze gaan we actief aan de gang met elkaar door middel van een spel of andere binnen- of buitenactiviteiten. Het is erg leuk als jullie hier ook je bijdrage in leveren of ideeën aandragen. Meestal doen we dit in groepjes en ja…voor de mensen die winnen is er altijd prijs!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Gert van trierum

Functie: Contactpersoon jeugdclub 'Het Anker"
Telefoon: 0318-485076
Email: gvtrierum@solcon.nl

 

 

Leidinggevenden:

-14 groep

Leon Kool

06-45872025

 

Christiaan van de Schoor

06-30383781

 

Evita van de Pol

Reinelieke Donkelaar

06-46568618

06-52891497

+ 14 groep

Marry Merkens

06-15388200

 

Gert van Trierum

06-53646461

 

Mark van Veldhuizen

Christa van Veldhuizen

06-51963658

06-81142276

     


 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit