Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Vrouwenochtendkring

Er is ook een (jonge) vrouwenochtendkring die samenkomt op de woensdagochtend van 9:15 uur – 11:15 uur in de Bethelkerk.

Ongeveer eens in de drie weken vindt er een Bijbelstudie plaats aan de hand van het Bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Er is een inleiding, waarna we in groepjes uit elkaar gaan om vragen te bespreken.

Er is volop ruimte voor onderlinge ontmoeting! Ook is er kinderoppas aanwezig. Via de mail houden we elkaar op de hoogte.

 

Data voor 2021 (DV):  15 september, 6 oktober, 27 oktober, 17 november, 8 december.

Data voor 2022 (DV):  12 januari, 2 februari, 23 februari, 16 maart, 6 april en 11 mei.

 

contact:

annette klok-groothedde

Functie: contactpersoon vrouwenochtendkring
Telefoon: 0318-485353
Email: annetteklok@solcon.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit