Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Vrouwenochtendkring

Er is ook een (jonge) vrouwenochtendkring die samenkomt op de woensdagochtend van 9:15 – 11:15 uur in de Bethelkerk. Ongeveer eens in de drie weken vindt er een Bijbelstudie plaats aan de hand van het Bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Dit jaar gaat het over het leven van Petrus. Er is een inleiding, waarna we in groepjes uit elkaar gaan om vragen te bespreken. Er is volop ruimte voor onderlinge ontmoeting! Ook is er kinderoppas aanwezig. Via de mail houden we elkaar op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Klok-Groothedde via het e-mailadres: annetteklok@solcon.nl.

Data voor 2023:

 • 5 september
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 15 november
 • 6 december

Data voor 2024:

 • 10 januari
 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 maart
 • 17 april
 • 15 mei
 • 29 mei (afsluitingsmorgen)
 • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit