Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Vrouwenochtendkring

Er is ook een (jonge) vrouwenochtendkring die samenkomt op de woensdagochtend van 9:15 uur tot 11:15 uur in de Bethelkerk. Ongeveer eens in de drie weken vindt er een Bijbelstudie plaats aan de hand van het Bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Er is een inleiding, waarna we in groepjes uit elkaar gaan om vragen te bespreken. Er is volop ruimte voor onderlinge ontmoeting! Ook is er kinderoppas aanwezig. Via de mail houden we elkaar op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Klok-Groothedde, annetteklok@solcon.nl.

Data voor 2022: dinsdagavond 6 september, 28 september, 19 oktober, 16 november, 7 december

Data voor 2023: 11 januari, 1 februari, 22 februari, 22 maart, 12 april, 10 mei, 24 mei (afsluitingsmorgen) 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit