Meer over Verenigingsleven

Jeugd en jongeren

Speciaal voor de jeugd en jongeren is in onze gemeente als orgaan hiervoor de "Jeugdraad" ingesteld. De jeugdraad coordineert en organiseerd alle jeugd- en jongerenwerk in de gemeente. Voor alle vragen die u heeft met betrekking tot de activiteiten voor onze jeugd en jongeren kunt u bij hen terecht. Contactgegevens van de jeugdraad kunt u vinden onder het tabblad "contact".

Momenteel bestaat de jeugdraad uit de volgende personen:

Voorzitter

Jeugdouderling

Dhr. F. Dijs

Dhr. G. van Driesten

Diaken

Dhr. P. Pors

Secretaresse

Mw. M. Kool-van Dodeweerd

Penningmeester

Lid

Lid

Mw. M. van Malenstijn-Zeggelaar

Dhr. G. ploeg

Dhr. C.A. van der Schoor

 

 
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit