Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Scipio

Om de betrokkenheid in de gemeente, de omgang en het meeleven (verbondenheid) met elkaar te versterken heeft onze gemeente ook de Scipio app. Deze app die eenvoudig is in gebruik, wordt gebruikt voor informatievoorziening die voldoet aan de AVG-wetgeving. Dit is in aanvulling op de kerkbode. Veel berichten vanuit de kerkbode worden hier ook gedeeld. Aanmelden kan door een mail te sturen naar scipio@hhglunteren.nl. Geef in de mail aan welke perso(o)n(en) aan welk(e) mailadressen gekoppeld moet(en) worden. Graag wijzigingen en aanvullingen ook doorgeven via dit mailadres. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit