Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerktelefoon en online meebeleven

We ontmoeten elkaar graag fysiek in de kerkdienst. Als u niet in staat bent om vanwege uw gezondheid of andere redenen de kerkdienst te bezoeken, is er gelegenheid om de diensten online mee te beleven. Dit kan via het Youtubekanaal van HHG Lunteren (Bethelkerk). Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Als u dit wenst, kunt u eventueel een aansluiting op de kerktelefoon krijgen, waarbij het mogelijk is om de kerkdiensten mee te luisteren. Een herhaling van de uitzending van de avonddienst is op dinsdagavond om 19.00 uur. U ontvangt jaarlijks van de kerkvoogdij een rekening van de gemaakte kosten die voortvloeien uit de aanvraag. Voor het aanvragen van de kerktelefoon kan men contact opnemen met Dhr. E. van den Hardenberg, evertvandenhardenberg@hetnet.nl. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit