Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkbode

Samen met de Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen hebben we een kerkblad, de ‘Kerkbode’. Dit informatieblad verschijnt eens in de twee weken en heeft als inhoud preekbeurten, meditaties, gemeenteberichten, een jeugdrubriek, advertenties, etc. en is een belangrijk communicatiemiddel van kerkenraad en kerkvoogdij.

Het abonnementsgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor abonnementen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Kerkbode niet ontvangen? Neem dan contact op met: Dhr. J. Goor, 0318-483495. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit