Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkbode

Samen met de Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen hebben we een kerkblad, de ‘Kerkbode’.  Dit informatieblad verschijnt eens in de twee weken en heeft als inhoud preekbeurten, meditaties, gemeenteberichten, een jeugdrubriek, advertenties etc.

Het abonnementsgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor abonnementen kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau:

MW. W. HAZELEGER-van VELLER

Functie: medewerkster Kerkelijk Bureau
Telefoon: 0318-482540
Email: kerkelijkbureau@hhglunteren.nl

 

Kerkbode niet ontvangen? Neem dan contact op met:

Dhr. J. Goor

Telefoon: 0318-483495
 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit