Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

ANBI status

Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). 
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Dit betekent dat giften t.b.v. opleiding, zending, jeugdwerk etc. in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels. Ook de vrijwillige bijdragen aan de Kerkvoogdij valt onder deze regeling.

Klik hier voor de ANBI-regeling van de Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren.

Het rsin-/fiscaalnummer van de kerkvoogdij is: 002569115.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit