Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkelijke bijdrage

De kerkvoogdij is verantwoordelijk voor de financiële lasten van traktementen en salariskosten, de instandhouding van de gebouwen en andere materiële zaken aangaande de gemeente. De jaarlijkse bijdrage is een belangrijke bron van inkomsten voor de kerkvoogdij om deze kosten te dekken. Jaarlijks komt er in januari namens de kerkvoogdij iemand bij u langs. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat wil zeggen: we vragen u vrijwillig bij te dragen naar vermogen voor de dienst des Heeren.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit