Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Schenkingen

Wilt u de kerk een schenking doen, doe dit dan ten name van: "De Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren". Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is NL32RABO0337584699.  Ook kunt u de kerkvoogdij een legaat doen toekomen bij overlijden door dit in uw testament op te nemen. Als u hierover meer informatie wil ontvangen, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit