Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt – helaas – misbruik voor. In verband daarmee heeft de Centrale Kerkenraad vertrouwenspersonen aangesteld. Zij hebben een belangrijke rol in de kerkelijke gemeente, want zij werken aan preventie van misbruik en ongewenst gedrag. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt in geval van klachten op dit terrein. De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en zal met u zoeken naar de juiste route om het ongewenste gedrag te stoppen.

Hulp binnen onze gemeente

Ongewenste intimiteit, grensoverschrijdend gedrag, misbruik; ook in de kerk komt dit voor. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover.

De volgende personen zijn aangesteld als vertrouwenspersoon:

Mevr. M. Alderliesten- Dekker

Vertrouwenspersoon 1
Telefoon: 06-22271887
Email: vp1@hhglunteren.nl
   
 

Mevr. C. van Veldhuizen- Roest

Vertrouwenspersoon 2
Telefoon: 06-81144276
Email: vp2@hhglunteren.nl
   
 

Dhr. J. Donkelaar

Vertrouwenspersoon 3
Telefoon: 06-53871524
Email: vp3@hhglunteren.nl
   
 

Dhr. J. van der Steege

Vertrouwenspersoon 4 (EXTERN)
Telefoon: 0318-643137
Email: vp4@hhglunteren.nl 
   
 

 

Landelijke hulp

Wil je bij een instantie buiten onze gemeente een melding doen? Dat kan bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Jongeren kunnen voor een (anoniem) gesprek bij Stichting Chris – Voorkom terecht. En natuurlijk kun je bij je huisarts en veiligthuis (niet christelijk) terecht.

Chris

www.chris.nl
Voor jongeren: een (anoniem) gesprek bij Stichting Chris

SMPR

www.smpr.nl
Ook voor jongeren, voor een (anoniem) gesprek bij het meldpunt seksueel misbruik in de kerk

Het Meldpunt

www.meldpuntmisbruik.nl
Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties.

Veilig Thuis

www.veiligthuis.nl
Huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit