Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt – helaas – misbruik voor. In verband daarmee heeft de Centrale Kerkenraad vertrouwenspersonen aangesteld. Zij hebben een belangrijke rol in de kerkelijke gemeente, want zij werken aan preventie van misbruik en ongewenst gedrag. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt in geval van klachten op dit terrein. De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en zal met u zoeken naar de juiste route om het ongewenste gedrag te stoppen.

De volgende personen zijn aangesteld als vertrouwenspersoon:

  MEVR. m. Alderliesten-dekker
  Telefoon: 0318-484186
Email: vp1@hhglunteren.nl
 
  MEVR. C. VAN VELDHUIZEN-ROEST
  Telefoon: 06-81144276
Email: vp2@hhglunteren.nl
 
  DHr. J. Donkelaar
  Telefoon: 06-53871524
Email: vp3@hhglunteren.nl
 
  DHr. J van der steege
  Telefoon: 0318-643137
Email: vp4@hhglunteren.nl
 

De eerste 3 vertrouwenspersonen zijn afkomstig uit onze gemeente. Dr. J. van der Steege is als extern vertrouwenspersoon aangesteld.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit