Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt – helaas – misbruik voor. In verband daarmee heeft de Centrale Kerkenraad vertrouwenspersonen aangesteld. Zij hebben een belangrijke rol in de kerkelijke gemeente, want zij werken aan preventie van misbruik en ongewenst gedrag. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt in geval van klachten op dit terrein. De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en zal met u zoeken naar de juiste route om het ongewenste gedrag te stoppen.

De volgende personen zijn aangesteld als vertrouwenspersoon:

Mevr. M. Alderliesten-Dekker
Telefoon: 0318-484186
Email: vp1@hhglunteren.nl

Mevr. C. van Veldhuizen-Roest
Telefoon: 06-81144276
Email: vp2@hhglunteren.nl

Dhr. J. Donkelaar
Telefoon: 06-53871524
Email: vp3@hhglunteren.nl

Dhr. J. van der Steege (extern vertrouwenspersoon)
Telefoon: 0318-643137
Email: vp4@hhglunteren.nl 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit