Meer over Kerkelijke regelingen

Bezoek Verpleegtehuizen

Aan hen die verblijven in verpleegtehuizen, wordt ook de nodige pastorale zorg besteed. Door de centrale kerkenraad is een commissie benoemd die alle verpleegden 2 keer per jaar bezoekt. Ook de predikanten bezoeken minimaal 1 keer per jaar deze gemeenteleden.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit