Meer over Kerkelijke regelingen

Misbruik in kerkelijke relaties

Op dit moment is deze pagina van de website nog in ontwikkeling en zal  verder worden uitgebreid met informatie.
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt – helaas – misbruik voor.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit