Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Misbruik in kerkelijke relaties

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt – helaas – misbruik voor.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt – helaas – misbruik voor. In verband daarmee heeft de Centrale Kerkenraad vertrouwenspersonen aangesteld. Zij hebben een belangrijke rol in de kerkelijke gemeente, want zij werken aan preventie van misbruik en ongewenst gedrag. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt in geval van klachten op dit terrein. De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en zal met u zoeken naar de juiste route om het ongewenste gedrag te stoppen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit