Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Pastorale zaken

U kunt altijd uw wijkouderling of wijkpredikant benaderen om geestelijke vragen of andere onderwerpen te bespreken. Tevens willen we graag meeleven met elkaar rondom behandelingen, ziekenhuisopname, revalidatietrajecten en andere voorkomende situaties. Wij willen u vragen om dit door te geven aan uw wijkpredikant, wijkouderling of wijkscriba. 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit