Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Pastorale zaken

U kunt altijd uw wijkouderling of wijkpredikant benaderen om geestelijke vragen of andere onderwerpen te bespreken. Tevens willen we graag meeleven met elkaar rondom behandelingen, ziekenhuisopname, revalidatietrajecten en andere voorkomende situaties. Wij willen u vragen om dit door te geven aan uw wijkpredikant, wijkouderling of wijkscriba.
Als u of jij in voorkomende gevallen het op prijs stelt dat u in de voorbede in de dienst op zondag wordt meegenomen kunt u dit aanvragen via de wijkouderling of wijkpredikant.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit