Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Huwelijksbevestiging

Als een stel zich voorneemt om te gaan trouwen, kan kerkelijke huwelijksbevestiging en voorbede aangevraagd worden. Het is fijn als dit vroegtijdig gebeurt. U kunt bij het kerkelijk bureau vragen of de Bethelkerk vrij is op de dag waarop u wilt gaan trouwen. Daarnaast kunt u tegelijkertijd contact opnemen met de (toekomstige) wijkpredikant (van de bruid). Voor de huwelijksdag vindt er een trouwgesprek plaats met de predikant.

Huwelijkscatechese

In aanloop naar het huwelijk als heerlijke gave van God is er een aantal avonden waarin nagedacht en doorgesproken wordt over de aspecten van het huwelijksleven. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit