Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Huwelijksbevestiging

Met wie moeten we contact opnemen als we in de kerk willen trouwen?

Wanneer u de zegen van God en de voorbede van de gemeente wilt vragen op deze dag, dan dient u hier vroegtijdig kennis van te geven. Informeert u eerst bij het Kerkelijk Bureau of op de door u voorgenomen huwelijksdag de kerk vrij is. Vervolgens neemt u contact op met de wijkpredikant van de bruid. Voordat de kerkelijke huwelijksbevestiging en inzegening plaatsvindt, nodigt hij u als bruidspaar uit voor een gesprek over het huwelijk.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit