Meer over Home

Belangrijke mededeling

UW/JOUW BIJDRAGEN VOOR DE COLLECTEN

Veel is nu onzeker. Ook het moment wanneer we weer naar de kerk kunnen gaan. Praktisch gezien weten dan ook nog niet wanneer we als Diaconie en Kerkvoogdij weer kunnen collecteren. U kunt u voorstellen dat de gestage opbrengsten, die we ‘normaal’ hebben voor een groot gedeelte is weggevallen. Gelukkig zien we... lees meer

========================================================================

BERICHT  10-06-2020

D.V zondagmiddag 14 juni om 16:00 uur zal er een aangepaste dienst zijn. De liturgie hiervoor kunt u vinden door hier te klikken of te kijken onder "voor de kinderen".

========================================================================

BERicht  04-05-2020

Onderstaand de afkondigingen van Zondag 3 mei jl.
Al vanaf 15 maart worden de zondagse diensten zonder gemeenteleden gehouden. Veel is nu onzeker. Als Diaconie en Kerkvoogdij weten we ook niet wanneer we weer kunnen collecteren. U kunt u voorstellen dat dit een grote terugval van de collecte-opbrengsten betekent. Tot nu toe hebben we aan u als gemeente gevraagd om de bijdragen over te maken of op te sparen voor de eerste keer dat we een kerkdienst kunnen bezoeken. Omdat we niet weten hoe lang deze periode nog gaat duren, willen u en jou vanaf nu graag stimuleren om periodiek uw / jouw bijdragen over te maken. Zie voor meer informatie hierover de komende kerkbode.
Vandaag is de collecte voor de Kerkvoogdij en Fonds noodlijdende gemeenten en personen.

========================================================================

BERICHT 28-04-2020
Onderstaand de afkondigingen van Zondag 26 april jl. m.b.t. de collecten:

Vandaag is de collecte voor de Kerkvoogdij en Plaatselijk jeugdwerk 50% en 50% voor de Zondagsscholen. De derde collecte is voor de aflossing van de kerkelijke gebouwen.
========================================================================

BERICHT 21-04-2020
Onderstaand de afkondigingen van Zondag 19 april jl. m.b.t. de collecten:

Vandaag is de collecte voor de Kerkvoogdij en de Diaconie met bestemming het werk van De Kandelaar.
========================================================================

BERICHT 17-04-2020

Onderstaand de afkondigingen van 1e en 2e Paasdag op 12 en 13 april jl. m.b.t. de collecten:
Vandaag is de collecte voor de Kerkvoogdij en de Diaconie. Inmiddels bent u wel bekend met de wijze waarop u geld kunt overmaken of te zijner tijd kunt geven..

Onderstaand de afkondigingen van Goede Vrijdag 10 april jl. m.b.t. de collecten:
Vandaag zou de collecte voor de Kerkvoogdij en de Diaconie zijn. We vertrouwen erop dat u op de inmiddels bekende wijzen geld overmaakt of te zijner tijd in de kerk in de collectezak(ken) uw collectegeld zult doen.

========================================================================

BERICHT 07-04-2020

Onderstaand de afkondigingen van zondag 5 april jl. m.b.t. de collecten:

Vandaag zou de collecte voor de Kerkvoogdij en de Tentevangelisatie zijn. We vertrouwen erop dat u op de inmiddels bekende wijzen geld overmaakt of te zijner tijd in de kerk in de collectezak(ken) uw collectegeld zult doen.

========================================================================

BERICHT 01-04-2020

Op vrijdag 3 april zullen het seniorencomité en de vrouwenvereniging Tryfena een gezamenlijk programma verzorgen met als thema: "Jezus onze gerechtigheid". Dit wordt live uitgezonden en begint om 19.30 uur.
De livestream kunt u volgen via de Youtube knop rechts van deze pagina.

In de bijlage vindt u het programma voor deze avond. (klik op bijlage om te openen)
Onderstaand de afkondigingen van zondag 29 maart jl. m.b.t. de collecten:
Vandaag zou de collecte voor de Kerkvoogdij en de Diaconie zijn. Tijdens de slotzang zou de collecte voor de aflossing van de kerkelijke gebouwen zijn. We willen wijzen op de mogelijkheid dat u geld kunt overmaken naar het algemene rekeningnummer van de Kerkvoogdij, wat u vindt in de colofon van de kerkbode of op de website, dit met vermelding van de collectedatum. De Kerkvoogdij zal er dan voor zorgen dat het geld over beide doelen wordt verdeeld. Ook kunt u het geld opsparen tot de eerstkomende mogelijkheid om het in de kerk in de collectezak(ken) te doen.

========================================================================

BERICHT 28-03-2020

DV morgenmiddag van 14.30 tot 15.00 uur zal er een live uitzending van de zondagsschool plaatsvinden. De livestream kunt u volgen via de Youtube knop rechts van deze pagina.

Aan de rechterzijde onder "kinderen/jongeren" vind u  de vragen voor de preekbespreking welke plaats zou vinden na de avonddienst. Deze vragen zijn n.a.v. Zondag 22 van de Heidelberger Catechismus. Deze kunt u na de avonddienst met uw kinderen bespreken.

========================================================================

BERICHT 25-03-2020

Vanavond zal er van 20.00 – 21.00 uur een bezinningsuur worden gehouden met het oog op de situatie waarin ons land en de wereld verkeerd met betrekking tot het coronavirus. Laten we als gemeente ook op deze manier dit alles voor de HEERE neerleggen en ons verootmoedigen voor Hem.

Hiernaast vind u het programma voor het bezinningsuur.

========================================================================

BERICHT 23-03-2020

Het kerkelijk bureau is tot nader bericht gesloten. Het kerkelijk bureau is wel per mail bereikbaar op kerkelijkbureau@hhglunteren.nl.

De jongerenavond van DV 26-03 gaat in gewijzigde vorm door. Deze zal via de livestream op youtube te volgen zijn. Spreker voor deze avond is Cees Fraanje, hij hoopt te spreken over het coronavirus in het licht van de Bijbel.

Onderstaand de afkondigingen van zondag 22 maart jl. m.b.t. het coronavirus:

De Kerkenraad heeft in overleg met de Kerkvoogdij besloten om gedurende de periode dat wij niet als gemeente kunnen samenkomen, de dienst met beeld uit te zenden om zo de verbondenheid te versterken. Op de website van de gemeente en de Facebook-pagina ‘Thuis in Gods huis’ zijn verwerkingsmogelijkheden voor kinderen beschikbaar voor tijdens de kerkdiensten. Ook worden hier suggesties gedaan voor invulling van het zondagsschooluur.

Voor zolang deze crisis duurt, heeft de Kerkenraad besloten om midden in de week op woensdagavond van 20.00 - 21.00 uur een bezinningsuur live uit te zenden. Mocht hierin een wijziging of aanpassing komen dan zal dit op de website worden vermeld. De herhaling van de zondagse kerkdienst op woensdagavond is verplaatst naar de dinsdagavond.

In verband met de maatregelen betreffende het coronavirus zullen de verjaardagzakjes wel worden bezorgd of worden toegestuurd maar zullen voorlopig niet worden opgehaald. Wilt u daarom de verjaardagzakjes bewaren tot de eerstkomende mogelijkheid om ze in de kerk in de collectezak te doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vandaag zou de collecte voor de Kerkvoogdij en de Diaconie zijn. We willen wijzen op de mogelijkheid dat u geld kunt overmaken naar het algemene rekeningnummer van de Kerkvoogdij, wat u vindt in de colofon van de kerkbode of op de website, dit met vermelding van de collectedatum. De Kerkvoogdij zal er dan voor zorgen dat het geld over beide doelen wordt verdeeld. Ook kunt u het geld opsparen tot de eerstkomende mogelijkheid om het in de kerk in de collectezak(ken) te doen.

========================================================================

BERICHT 21-03-2020

Vanaf D.V. zondag 22 maart zijn de diensten ook via een live verbinding te volgen op onze site. U kunt aan de rechterzijde van deze pagina de keuze maken uit een audioverbinding via Kerkdienstgemist.nl of  een videoverbinding via Youtube.

Voor de kinderen zijn er verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de preek die u kunt gebruiken om uw kinderen bij de dienst te betrekken. De opdrachten voor de morgendienst zijn ook geschikt om over na te praten met uw kinderen. Ook vind u hier de opdrachten van de zondagsschool volgens het roosterboekje om met uw kinderen te behandelen. Deze opdrachten vind u rechts op deze pagina onder het kopje "voor de kinderen". 

Klik hier of op het Youtube logo om naar de pagina "live luisteren" te gaan.

========================================================================

BERICHT 18-03-2020

In het hele land luiden vanavond vanaf 19 uur een kwartier lang de kerkklokken. Ook bij verschillende kerken in Lunteren is dit vanavond en DV 25-03 en 01-04 te horen om zo een boodschap van "hoop en troost" te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Dat dit mag zijn als oproep tot alertheid als het gaat om Zijn voetstappen en oproep tot verootmoediging en inkeer.  Het is goed om juist ook in deze tijd als kerk present te zijn in ons dorp.

========================================================================

Bericht 16-03-2020

Onderstaand de afkondigingen van zondag 15 maart jl. m.b.t. het coronavirus:

De Kerkenraad en Kerkvoogdij hebben afgelopen donderdag de situatie met betrekking tot het coronavirus besproken daarbij zijn de overheidsrichtlijnen en ook de gedachten die de Landelijke Kerk daarin heeft geuit meegenomen.

Er is besloten om de kerkdiensten gewoon plaats te laten vinden, waarbij naast de predikant de dienstdoende ouderlingen en diakenen aanwezig zullen zijn. Tevens zal de koster, een organist en een Bhv'er aanwezig zijn. Voor zover nu bekend zal dit in ieder geval eveneens gelden voor de komende 2 zondagen.

Tot nader orde zal al het kerkenwerk komende week stilliggen. Dit betreft het clubwerk, Bijbelkringen en Catechese. Ook is de Zondagsschool vanmiddag niet doorgegaan.

Er is van overheidswege ook geadviseerd om ouderen en kwetsbaren niet te bezoeken of zo min mogelijk. Hierin zullen predikanten, de pastorale medewerker, de ouderlingen en de bezoekbroeders terughoudend zijn.

Uiteraard is er in geval van crisis, voor zover mogelijk, altijd iemand beschikbaar.

Het kan zijn dat er wijzigingen plaats zullen vinden. Daarom wordt u opgeroepen om de website in de gaten te houden, daar zullen wijzigingen zo spoedig mogelijk op vermeld worden.

Tot slot willen we u oproepen tot verootmoediging en gebed om bewaring voor ons land en volk en ook voor ons als gemeente temidden van deze zorgelijke situatie.

We hebben in het overleg wat hierboven genoemd is tussen Kerkenraad en Kerkvoogdij gelezen Psalm 91 en daarin lezen wij onder andere: "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen".

Vandaag zou de collecte voor de Kerkvoogdij en Opleiding Predikanten zijn. We willen wijzen op de mogelijkheid dat u geld kunt overmaken naar het algemene rekeningnummer van de Kerkvoogdij, wat u vindt in de colofon van de kerkbode of op de website, dit met vermelding van de collectedatum. De Kerkvoogdij zal er dan voor zorgen dat het geld over beide doelen wordt verdeeld. Ook kunt u het geld opsparen tot de eerstkomende mogelijkheid om het in de kerk in de collectezak(ken) te doen.

========================================================================

BERICHT 13-03-2020

In verband met het coronavirus hebben de Centrale Kerkenraad en Kerkvoogdij besloten dat de zondagse erediensten van D.V. 15, 22 en 29 maart uitsluitend via internet of de kerkradio te beluisten zijn. De erediensten zullen op gebruikelijke tijd aanvangen en de gebruikelijke liturgische indeling hebben maar zijn niet geopend voor gemeenteleden. 

Op dit moment wordt de zondagsschool en het club- en verenigingswerk nog wel gehouden, maar zodra van overheidswege de scholen op slot gaan zal ook dit stil gelegd worden.

Laten we de Heere bidden om bescherming en bewaring zoals het in psalm 91 staat: Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Vanwege het grote gebruik van kerkdienstgemist.nl kan deze site mogelijk overbelast raken. Wij vragen u dan ook om per adres op niet meer dan één scherm in te loggen. Mocht de uitzending overbelast raken dan vragen wij u om niet te vaak te herladen maar na dit na een paar minuten nog eens te proberen.

 

Via kerkdienstgemist.nl is de dienst live te volgen. Klik op onderstaand logo van kerdienstgemist voor live luisteren van de kerkdienst:

 

 

Live luisteren

Via onderstaande links kunt u de diensten live beluisteren.

 

Voor audio:

 

Voor video:

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit