Dagelijks Woord

Meer over Home

WELKOM

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Lunteren!

========================================================================

KERKDIENSTEN / KERKELIJK LEVEN

UPDATE WOENSDag 3 DECEMBER 2021!

Groepsindeling Kerkdiensten

Zondag Groep Achternaam van - tot en met
5 december 2021 1 A - Kru
9.30 uur dienst
5 december 2021 2 Ku - Z

15.30 uur dienst

========================================================================

CORONAMAATREGELEN

Zoals in de afkondiging van afgelopen zondag reeds aangegeven is in de afgelopen week het advies vanuit de landelijke kerk meegenomen in het overleg om de kerktijd al dan niet te vervroegen. Hoewel het voor verspreiding van het virus niet uitmaakt of je ’s middags samenkomt of ’s avonds en er zogenaamde essentiële winkels wel open zijn tot 20.00 uur, is toch besloten om de middagdienst om 15.30 uur te laten beginnen. Omdat deze dringende oproep van de overheid relatief licht is en niet de kern van het geloof raakt, willen we solidair zijn met de mensen in de zorg en andere sectoren die het zwaar hebben, en is hiertoe besloten. Iedereen voelt de dubbelheid die met deze oproepen/adviezen/besluiten gepaard gaat. Wat is wijs en wat is goed? Wij roepen elkaar op om in onderlinge liefde en verdraagzaamheid naar elkaar deze moeilijke en aangrijpende tijd door te gaan. Ons gebed mag zijn of de Heere ons zelfverloochening en verdraagzaamheid wil leren en een hart voor onze kwetsbare naaste.

========================================================================

UITGEBRACHT BEROEP

In biddend opzien tot de Koning van de Kerk, heeft de Centrale Kerkenraad in haar vergadering van 29 november 2021 jl. besloten om voor HHG Lunteren Wijk Noord een beroep uit te brengen op ds. C.J.P. van der Bas, zendingspredikant in Zomba, Malawi.
Het beroep gaat in per 1 december 2021 en datum van beslissing zal zijn D.V. 22 december 2021.
Graag bevelen we ds. C.J.P. van der Bas, samen met zijn vrouw, aan in uw voorbede opdat er licht en duidelijkheid mag zijn in de weg die de Heere wil dat gegaan moet worden.

========================================================================

GRATIS KERSTKAARTEN

Namens de evangelisatie commissie bieden we u een 5-tal gratis Kerstkaarten aan tot troost en steun voor rand-/onkerkelijke mensen uit uw omgeving. Juist het Kerstverhaal kan in deze tijd voor vele tot inspiratie zijn en een reden om (weer) de Bijbel te gaan lezen.

Wilt u ook graag wat kaarten bestellen, klik dan op deze link voor het bezichtigen van de kaarten en de uitleg hoe u deze bestellen kunt.

========================================================================

KERKELIJK BUREAU IS GESLOTEN

Tot nader berichtgeving is het kerkelijk bureau gesloten in verband met de corona maatregelen. Voor  de verkoop van collectebonnen is het kerkelijk bureau in de even weken geopend op woensdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur. 

========================================================================

UW/JOUW BIJDRAGEN VOOR DE COLLECTEN + collecterooster

Veel is nu onzeker. Ook het moment wanneer we weer als hele gemeente naar Gods huis kunnen. Praktisch gezien weten dan ook nog niet wanneer we als Diaconie en Kerkvoogdij weer kunnen collecteren. U kunt u voorstellen dat de gestage opbrengsten, die we ‘normaal’ hebben voor een groot gedeelte is weggevallen. Gelukkig zien we... lees verder

 

 

Live luisteren

Via onderstaande links kunt u de uitzendingen live beluisteren.

 

Voor audio:

 

Voor video:

Tentweek 2021

Flyer jongerenavond 2021

Inschrijven nieuwsbrief

 

Klik hier voor meer informatie over de Jongerenavonden

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit