Dagelijks Woord

Meer over Missionair

Noodhulp

Zoals bekend willen we ons als de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren ook inzetten voor de Oekraïense medemens. Via deze weg willen we u informeren wat u als gemeente kunt doen. Maar ook waar u de informatie kunt vinden die daarvoor nodig is. Ook zijn er al een aantal initiatieven waar u aan mee kunt doen. We vragen u vriendelijk om bij vragen eerst even de informatie in deze brief door te nemen. In veel gevallen zal de vraag daar al mee beantwoord worden.

Wij zijn de werkgroep Oekraïne en hebben als doel om de hulpvraag van Oekraïense vluchtelingen te koppelen aan het aanbod vanuit de kerkelijke gemeente. De werkgroep communiceert aan de gemeente welke initiatieven er zijn en de details ervan.

Ieder initiatief dat gepland is of nog gaat komen, heeft een eigen contactpersoon. De werkgroep zal deze contactgegevens met u delen, zodat u weet waar u terecht kunt voor praktische zaken.

Communicatie

Uiteraard is voor iedereen de situatie uniek en is niet alles bekend wat er kan/moet gebeuren. Daarom zal de informatie in de loop van de weken veranderen. Daarom is het belangrijk dat de volgende communicatiekanalen er zijn. Deze kunt u raadplegen om de actuele informatie in te zien:

Informatiebronnen

Heeft u een vraag of wilt u uw hulp aanbieden? Via de onderstaande websites kunt u de meeste informatie vinden:

Gastgezinnen:

Hulp bij opvang van vluchtelingen: Refugee Help: www.refugeehelp.com/get-help

Aanmelden als gastgezin: Takecarebnb: www.takecarebnb.org/gastgezin-signup

Hulpverleners/vrijwilligers

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede: www.cvvede.nl

Houdt deze website in de gaten voor concrete hulpvragen en het aanmelden van jezelf als vrijwilliger.

Initiatieven

Meet&Eat

Kunt u geen woonruimte bieden of anderszins, maar wilt u wel persoonlijk wat voor de vluchtelingen doen? Meld u dan aan voor een Meet&Eat. Dit wordt georganiseerd door het Diaconaal Platform Ede. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de volgende website: www.diaconaalplatformede.nl/meet-en-eat/

Voedselinzameling

Op dit moment is er weer de voedselinzameling van deze week weer achter de rug. We willen iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage. Omdat de nood hoog is zal er in de komende periode vaker een beroep op uw bijdragen worden gedaan. We zullen u daar tijdig over informeren. Wel zullen er zaken wat anders worden georganiseerd en zullen er vrijwilligers nodig zijn om te helpen met praktische zaken. Wanneer nodig zullen we een oproep plaatsen op de communicatiekanalen van de kerk.

Opvang in de pastorie

Zoals u in de kerkbode hebt kunnen lezen zijn er in de pastorie aan de Julianastraat een aantal Oekraïense mensen opgevangen. Als er een hulpvraag aan de gemeente is, zal dat door ons worden gecommuniceerd.

Interkerkelijke samenwerking

Vanuit onze werkgroep zijn twee leden ook actief in de interkerkelijke werkgroep in Lunteren. Zo houden we contact met de andere kerken over acties en andere relevante informatie. De voedselinzameling en de Meet&Eat is een voorbeeld waarbij we met de kerken in Lunteren samenwerken aan dezelfde actie. Dit zullen we in de komende periode vaker zien.

Tenslotte

Zoals gezegd zijn wij de Werkgroep Oekraïne, gevormd door een aantal leden van de diaconie en gemeenteleden. We zijn er zowel voor u als gemeente als de hulpvragers (Oekraïners en gastgezinnen). We zullen de vraag koppelen aan het aanbod. Dit houdt concreet in dat initiatieven om er voor de Oekraïners te zijn, door ons met u worden gecommuniceerd of georganiseerd. Daarbij zal steeds worden aangegeven wie de contactpersoon is zodat u weet bij wie u terecht kunt voor aanbiedingen of vragen.

Laten we als gemeente onze christelijke plicht uitdragen door, een ieder naar zijn eigen vermogen, een steentje bij te dragen. Schroom niet om contact met ons op te nemen als u een voorstel heeft. Onze voorkeur heeft dat u een e-mail stuurt naar noodhulp@hhglunteren.nl. Laten we de oorlogssituatie, de vluchtelingen, de vrijwilligers en alle goede inzet in het gebed gedenken.

Namens Werkgroep Oekraïne

Adriaan Uitbeijerse

Stevenia van den Broek

Hannie van Grootheest

Mathijs Stout

Informatie

Download hier een kaart met belangrijke informatie voor uw Oekraïense gasten.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit