Dagelijks Woord

Meer over Missionair

Missionair

De gemeente is geroepen in eigen land, op het zendingsveld en onder Israël het getuigenis van Gods genade te delen in woord, gebed en daad.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit