Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Gemeentegrens

De Classis Oost van onze kerk waartoe ook onze gemeente in het verleden behoorde, heeft in haar vergadering van 18 november 2004 de grenzen van de gemeenten, die tot deze classis behoren, vastgesteld. Inmiddels behoren we bij de Classis Noord-Veluwe. De gemeentegrenzen zijn gelijk gebleven bij de overgang naar deze classis.

De buitengrenzen van onze gehele gemeente zijn als volgt: Als we beginnen bij de kruising Meikade – Rijksweg N224 te Ederveen, dan volgen we de N224 tot we bij Ede de Apeldoornseweg opgaan en deze volgen tot de Driesprong, en hier verder gaan op de Wekeromseweg. Deze volgen tot we vervolgens op de Edeseweg bij Wekerom komen en hier bij de Koperensteeg afslaan. Deze vervolgen we totdat we op de Lage Valkseweg uitkomen. Deze weg vervolgen we via de Valkseweg tot de rotonde bij de dr. W. Dreeslaan te Barneveld. Hiervandaan trekken we een denkbeeldige lijn naar de hoek Lunterseweg - Scherpenzeelseweg (rondweg). Deze Scherpenzeelseweg vervolgen we dan tot onder het viaduct door van de A30, dan slaan we af naar de Renswoudsestraatweg en via deze dan naar het Walderveen en de Barneveldsestraat naar de Bekerweg - Ubbeschoterweg te Renswoude. Van hieruit trekken we een lijn via de Zwetselaarseweg en Zwetselaarsepad naar de Klomperweg, en dan via De Venen naar de Lunterse Kade en vervolgens de Meikade volgend tot we weer bij de Rijksweg N224 uitkomen.

Alle leden die binnen deze geschetste grens wonen, behoren tot de Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren. Verder komen er enkele gemeenteleden uit de omliggende dorpen die in de loop van de tijd overgeschreven zijn naar onze gemeente. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit