Meer over Diaconie

Vervoer naar de Kerk

Vervoer van (doorgaans oudere) gemeenteleden van en naar de kerk. Dit geldt uitsluitend voor personen die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan. Voor informatie kunt u contact opnemen met:

DIAKEN E.J. BOS

Functie: Coordinator kerkvervoer
Telefoon: 0318-575343
Email: bosej@solcon.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit