Dagelijks Woord

Meer over Diaconie

De Vluchtheuvel

INTERKERKELIJKE DIAKONALE WERKGROEP STICHTING "DE VLUCHTHEUVEL".

Deze werkgroep houdt zich bezig met:

  • Het helpen van mensen in probleemsituaties: onder andere door hen tijdelijk onder te brengen in gastgezinnen of door te verwijzen naar bepaalde instanties.

  • Een Tienerclub: voor tieners van 12-16 jaar. Elke dinsdagavond van 19.00 uur - 21.00 uur worden er leuke activiteiten georganiseerd.

  • Vrouwen koffieochtend: Voor vrouwen met weinig sociale contacten wordt eens in de twee weken een ochtend georganiseerd. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.45 uur.  Aan de hand van een thema wordt een overdenking gehouden. De rest van de ochtend is men creatief bezig. 

De grondslag van de stichting is de Bijbel, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid.

Aan de stuurgroep nemen namens onze gemeente deel:
Diaken: Vacant
Diaken J. van Roekel, 0318-484036, jobvanroekel@icloud.com

Locatie:
De Muldersschuur
Roskammersteeg 5
6741 BV Lunteren

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit