Dagelijks Woord

Meer over Verenigingsleven

Huisgesprekskringen

In kleine kringen wordt er een Bijbelboek behandeld. De avonden worden bij één van de kringleden thuis gehouden. Elke kring heeft een kringleider. Er zijn kringen van jong tot oud en er zijn mogelijkheden op verschillende avonden van de week. Over het algemeen komen de kringen eens in de twee of drie weken bij elkaar.

Het in kleine kring met elkaar praten over Gods Woord wordt als zeer opbouwend ervaren. Aan het begin van het kringseizoen wordt er een gezamenlijke avond gehouden. Naast alle deelnemers zijn ook andere belangstellende gemeenteleden hartelijk welkom. Op deze avond is er een predikant/spreker die een inleiding houdt over het Bijbelboek dat in het komende seizoen wordt behandeld.

Contactpersoon:

j van der mel

Telefoon: 0318-486986
Email: janvdmel@solcon.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit