Meer over Nieuwbouw

Giften

Velen gaven gehoor aan onze oproep voor het geheel vrijwillig ter beschikking stellen van gelden. Ook toegezegde leningen werden beschikbaar gesteld. Iedereen hartelijk dank daarvoor.


Wilt u uw steun ook geven? Dat kan op NL64RABO0108244598 t.n.v. HHG Lunteren.


Wilt u persoonlijk contact over de mogelijkheden van financiële steun? Maak dan een afspraak met R.J. Stronkhorst, 06-22662704 of met W. van der Sluijs, 0318-300879

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit