Meer over Missionair

Hulp gevraagd bij Evangelisatie

Hulp gevraagd bij evangelisatie

Door corona zagen we de afgelopen tijd weinig kansen voor georganiseerde evangelisatie. Deze zomer zijn de vooruitzichten beter, echter de zomermarktavonden kunnen waarschijnlijk niet doorgaan. We zijn extra dankbaar dat de gemeente Ede vergunning heeft verleend voor het evangelisatiewerk in Lunteren. Een unieke kans waarbij we in ons dorp mogen getuigen van de genade van God in onze Heere Jezus Christus. We willen u van harte uitnodigen deel te nemen aan deze evangelisatieactie. Laten we blijven omzien naar onze dorpsgenoten en toeristen die nog zonder Jezus leven. We hebben een locatie midden in het dorp voor de “Bijbelbus” gekregen. 

De middagen zijn op 21, 28 juli, 4, 11 en 18 augustus, van 14.00 - 17.30 uur. We kijken uit naar uw medewerking! Uw aanmelding ontvangen we graag op evangelisatielunteren@outlook.com.

Namens de Hersteld Hervormde Gemeente en Hervormde Gemeente,

Hendri van Trierum en Hendri Snetselaar

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit