Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerktelefoon

Als u dit wenst, kunt u een aansluiting op de kerktelefoon krijgen, waarbij het mogelijk is om de kerkdiensten in de Bethelkerk mee te maken. Een herhaling van een uitzending van één van de diensten in de Bethelkerk is op woensdagavond om 19.00 uur. U ontvangt van de kerkvoogdij een rekening van de gemaakte kosten die voortvloeien uit de aanvraag.  Jaarlijks is men abonnementsgeld verschuldigd aan de kerkvoogdij.

Voor het aanvragen van de kerktelefoon kan men contact opnemen met:

Dhr. E. van deN Hardenberg

Functie: contactpersoon kerktelefoon
Telefoon: 0318-482342

Email:            evertvandenhardenberg@hetnet.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit