Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Bedrijfs Hulp Verlening

Binnen onze gemeente is een BHV team actief waarvan alle personen in het bezit zijn van een BHV of EHBO diploma. Tijdens alle kerkdiensten zijn er meerdere BHV-ers actief. Bij een onwelwording of calamiteit zullen zij altijd in actie komen en het BHV- en of ontruimingsplan in werking stellen. U dient ten alle tijde instructies van de BHV'ers op te volgen.

 

WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN EEN BRAND OF CALAMITEIT?

* Sla alarm via de dichtstbijzijnde handbrandmelder en/of informeer het hoofd BHV / de koster mondeling over de locatie, aard en omvang van de brand/calamiteit.

* Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet.

* Breng uzelf in gevaar zijnde personen in veiligheid.

 

WAT TE DOEN Bij een ontruiming?

Onderstaand kunt u nog de ontruiminstructies lezen zoals die gegeven worden bij een eventuele ontruiming:

* Verlaat rustig maar vlot de kerk door de dichtstbijzijnde uitgang of nooduitgang.

* Neem uw kinderen die bij u zitten mee maar denk ook aan ondersteuning van de ouderen.

* De kinderen bij de oppas worden ook naar het verzamelpunt gebracht, hier moet u uw kinderen dus niet gaan ophalen.

* Laat uw jassen hangen.

* Laat uw auto staan op de parkeerplaats, niet gaan rijden om hulpdiensten niet te hinderen.

* Verzamel op de verzamelplaats: de parkeerplaats aan de zijde van de Klomperweg

* Volg te allen tijde instructies op van de BHV’ers welke te herkennen zijn aan de gele hesjes!

 

Aanmelden als BHV'er

Bent u in het bezit van een geldig EHBO of BHV certificaat en wilt u meedraaien in het BHV-rooster? Dan kunt u contact opnemen met de coordinator van de bedrijfshulpverlening, Dhr. W Schrijver, 0318-483158 of w.j.schrijver@kpnmail.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit