Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Centrale Kerkenraad

De wijkkerkenraden vormen samen de Centrale Kerkenraad. De preses van dit college is bij toerbeurt één van de predikanten en wisselt per kalenderjaar. In principe vergadert de centrale kerkenraad elke laatste maandag van de maand.

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Centrale Kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

   

Ds. J.A. Kloosterman

Preses Centrale Kerkenraad
Adres: Boslaan 22, 6741 DK Lunteren
Telefoon: 0318-482552
Email: j.a.kloosterman@solcon.nl

A.S. Goudriaan

Scriba Centrale Kerkenraad, wijk Zuid
Adres: Hillegondalaan 6, 6741 DP Lunteren
Telefoon: 0318-481719
Email: scriback@hhglunteren.nl

H. van As

Ouderling wijk Zuid
Adres: Achterstraat 38, 6741 BS Lunteren
Telefoon: 0318-484848
Email: hvanas@solcon.nl

G.M. Heijkamp

Scriba wijk Noord
Adres: Baron Mackaystraat 8, 6741 ZD Lunteren
Telefoon: 0318-481379
Email: mheijkamp@gmail.com

F.H. Dijs

Jeugdouderling
Adres: Schaepmanstraat 10, 6741 WT Lunteren
Telefoon: 0318-481092
Email: fhdijs@solcon.nl

J. van Roekel

Diaken wijk Zuid
Adres: Achterste Kempjes 2, 6741 SR Lunteren
Telefoon: 0318-484036
Email: jobvanroekel@icloud.com

W.M. van den Broek

Diaken Wijk Noord
Adres: Loenhorsterweg 5, 6741 NB Lunteren
Telefoon: 0318-486480
Email: wvandenbroek@solcon.nl
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit