Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Centrale Kerkenraad

De wijkkerkenraden vormen samen de Centrale Kerkenraad. De preses van dit college is bij toerbeurt één van de predikanten en wisselt per kalenderjaar. In principe vergadert de centrale kerkenraad elke laatste maandag van de maand.

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Centrale Kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

  DS. J.A. KLOOSTERMAN
Functie: Preses Centrale Kerkenraad
Adres: Boslaan 22, 6741 DK Lunteren                                                   Telefoon: 0318-482552
Email: j.a.kloosterman@solcon.nl
  J. VAN DE KOLK
Functie: Scriba Centrale Kerkenraad
Adres: De Molenpol 12, 6741ZN Lunteren                                                   Telefoon: 0318-484466
Email: scriback@hhglunteren.nl
 
  H. VAN AS
  Functie: Ouderling en Assessor wijk Zuid
Adres: Achterstraat 38, 6741 BS Lunteren                                   Telefoon: 0318-484848
Email: hvanas@solcon.nl
 
  G. BOUWHEER
Functie: Ouderling en Scriba wijk Zuid
Adres: Jac. Gazenbeeklaan 11, 6741 DK Lunteren                                    Telefoon: 0318-420079
Email: scribazuid@hhglunteren.nl
  J. VAN ROEKEL
Functie:Diaken wijk Zuid
Adres:Achterste Kempjes 2, 6741 SR Lunteren
Telefoon:0318-484036
Email:jobvanroekel@icloud.com
 
  G.M. HEIJKAMP
 
Functie: Scriba wijk Noord
Adres: Baron Mackaystraat 8, 6741 ZD Lunteren                                      Telefoon: 0318-481379
Email: mheijkamp@gmail.com
 
 
 
 
  F.H. DIJS
Functie: Jeugdouderling
Adres: Schaepmanstraat 10, 6741 WT Lunteren                                       Telefoon: 0318-481092
Email: fhdijs@solcon.nl
  W.H. KOUDIJS
 
Functie: Diaken Wijk Noord
Adres: Dorpsstraat 235, 6741 AJ Lunteren                                         Telefoon: 0318-483471
Email: wkoudijs@kpnmail.nl
 
 
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

G.M. HEIJKAMP
Functie: Ouderling / scriba wijk Noord
Adres: Baron Mackaystraat 8, 6741 ZD Lunteren                           Telefoon: 0318-481379
Email: mheijkamp@gmail.com

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit