Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Ziekenhuisopname of -ontslag

Opname in of ontslag uit het ziekenhuis dient u door te geven aan uw wijkpredikant of scriba. Het ziekenhuis geeft dit meestal niet door.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit