Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Huwelijkscatechese

Het huwelijk is een van de mooiste gaven die God ons heeft gegeven en gelaten. Er is ook nauwelijks een Godsgeschenk dat meer aan verwording en verloedering bloot staat dan het huwelijk. Hoe zullen wij, die voor Gods aangezicht willen beloven als man en vrouw overeenkomstig Gods heilige wil te leven, die hoge opgave kunnen volbrengen? Om daarin tot steun te zijn, wordt voor allen die zich op een huwelijk voorbereiden twee keer per jaar een drietal avonden georganiseerd waarin de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen: het huwelijk als gave (huwelijksformulier en instelling van het huwelijk), het huwelijk als opgave (plaats en taak van man en vrouw, seksualiteit als Gods gave en gezinsvorming), communicatie en conflictbeheersing volgens Gods Woord. De avonden zullen via een persoonlijke uitnodiging en de kerkbode worden aangekondigd.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit