Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Catechisatie

Wat is het doel van het catechetisch onderwijs?
Het catechetisch onderwijs heeft tot doel de jeugd van de gemeente te onderwijzen in de leer van het Woord Gods door middel van de belijdenisgeschriften van de kerk, in het bijzonder de Heidelbergse Catechismus, en richt zich duidelijk op het doen van belijdenis. De kerk wil zo ouders helpen om de doopbelofte in te vullen. Van de ouders vragen we hun doopbelofte voor hun rekening te nemen en daarom zoveel mogelijk te zorgen dat hun kinderen dit onderwijs trouw volgen.
De catechisaties worden gegeven van begin oktober tot Pasen in één van de zalen van de Bethelkerk.

Meer informatie over de cathechisatie kunt u vinden door hier te klikken.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit