Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Begrafenis

Bij een sterfgeval dient men de wijkpredikant of de pastoraal werker daarvan in kennis te stellen. Er zal dan zo spoedig mogelijk door de predikant of de pastoraal werker een bezoek worden gebracht aan de familie. Na de condoleance sluit de wijkouderling met schriftlezing en gebed.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit