Meer over Kerkdiensten

Trouwdienst

Dienst

28 aug2019 14:30

Ds. Joh. Post

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Sander David Visser en Wilhelmina Voskuil in de Bethelkerk te Lunteren.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit