Kerkelijk leven

Beste gemeenteleden,

Wie de berichtgeving van de laatste dagen hoort en tot zich laat komen, is op de hoogte met nieuwe ontwikkelingen. In de regiegroep Kerkelijk Leven werd nagedacht over wat een verantwoorde weg zou kunnen zijn met betrekking tot de diensten van de komende weken.  

Daarbij kwam een schrijven van burgemeester Verhulst aan predikanten van afgelopen woensdagavond 23 december. Daarin stond onder andere: ‘Ik doe een klemmend, door de omstandigheden een zeer noodzakelijk beroep op u om daar waar u nog fysieke samenkomsten hebt, deze vooralsnog de komende twee weken online of te beluisteren te laten plaatsvinden. Het Woord van God bewaren wij in ons hart, ook als het op deze manier tot ons komt.’

Als wij bedenken dat de situatie in ziekenhuis de Gelderse Vallei zorgwekkend is, zoals ook op vele andere plaatsen en gemeente Ede als één van de brandhaarden van het virus wordt gezien, vraagt dit om hernieuwde bezinning rondom de kerkdiensten. Hoe pijnlijk ook, juist met het oog op de bijzondere dagen waarop de christelijke gemeente het heilsfeit van Kerst mag gedenken, de kerstviering van de zondagsschool en andere bijzondere diensten zoals met Oud en Nieuw gehouden zullen worden.

Concreet betekent het bovenstaande dat wij in de komende weken de kerkdiensten zullen houden in aanwezigheid van slechts de noodzakelijke personen. Om de lofzang gaande te houden is besloten om wel met voorzangers te blijven werken, maar deze terug te brengen tot een aantal van 5 personen. Er zullen dus geen gemeenteleden in de diensten aanwezig kunnen zijn. Ook zal de kerstfeestviering van de zondagsschool online plaatsvinden. 

Wij leven in een aangrijpende tijd waarin wij niet weten hoe het zal gaan. Wij hopen en bidden dat de behandeling van coronapatiënten en andere zieken voortgang kan hebben zonder dat het zorgstelsel vastloopt. De snelle verspreiding en beperkte capaciteit vervullen ons met zorg. Tegelijk mogen wij weten dat God Die regeert en Zijn almacht toont. In onderwerping aan Zijn weg hebben wij onze verantwoordelijkheid te nemen.

Gemeente, ondanks alles: laten deze ongewone omstandigheden ons brengen in stille verwondering over Zijn komst. Onder Zijn vleugelen is genezing en nabijheid. Hij is de Zon der gerechtigheid. Waar wij afstand moeten houden, is Hij nabij gekomen en heeft de onmetelijke afstand tussen God en ons overbrugd. Nogmaals wensen wij elkaar van harte gezegende Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling!

Met hartelijke groet, mede namens de regiegroep Kerkelijk Leven,

Ds. J.A. Kloosterman

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit