Kerkelijk leven

Beste gemeenteleden,

Rondom de kerkdiensten

Zoals in de vorige kerkbode stond, is de Regiegroep Kerkelijk Leven afgelopen donderdag weer bij elkaar geweest om de huidige stand van zaken te bespreken. Hierbij zijn een aantal overwegingen belangrijk geweest. Als eerste is de reden waarom wij in december na de brief van burgemeester Verhulst teruggegaan zijn naar geen kerkgangers, niet meer van toepassing. De situatie in ziekenhuis De Gelderse Vallei is zeker niet zorgwekkend als het gaat om corona. Ook laten de cijfers in de provincie Gelderland geen dramatisch beeld zien. Naast bovenstaand gegeven is er ook gesproken over de waarde van harde cijfers. Steeds meer komt ook in het maatschappelijk debat naar voren dat er veel meer over cijfers te zeggen is. Daarom willen we geen harde grens van bijv. 3500 besmettingen meer stellen om als gemeente te gaan zingen. Daarbij komt een zogenaamde ‘achterkant’ van de cijfers. Er is een niet te meten ‘schade’ die niet in cijfers is uit te drukken. Hoe belangrijk is het kerkelijk leven en de ontmoeting van kinderen en jongeren om samen bij de dienst van de Heere betrokken te blijven. Tegelijkertijd moeten we voorzichtig blijven, wij weten niet hoe het verder zal gaan. Er kan bij explosieve stijging weer reden zijn om aanvullende maatregelen te nemen. Bovenstaande overwegingen hebben gebracht tot de volgende besluitvorming, waarbij we een weg zoeken tussen uitersten:

1. Vanaf komende zondag worden er weer kerkgangers uitgenodigd, zoals ook voor de Kerst het geval was. Zij die aan de beurt waren toen er geen kerkgangers meer waren, zijn nu het eerste aan de beurt. Op de website kunt u de beginletters vinden van de achternamen van hen die welkom zijn. Let op: komende zondag is er nog geen kinderoppas! Vanaf D.V. zondag 7 maart zullen we overgaan op twee diensten in de morgen, zodat bij verdeling van de gemeente in 6 groepen iedereen eens in de twee weken de gelegenheid heeft om naar de kerk te gaan. Voor het gebruik van de kinderoppas (vanaf zondag 7 maart), graag aanmelden via koster@hhglunteren.nl 

2. De catechisaties zullen vanaf komende dinsdag en woensdag weer in de kerk plaatsvinden met inachtneming van de maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand. Omdat de catechese in andere, ruimere zalen plaatsvindt, zullen er twee groepen beneden zitten en één groep boven. Dus even opletten waar je wezen moet!

3. Voor wat betreft het jeugdwerk wordt gekeken naar wat mogelijk en verantwoord is. Alle clubs jongens en meiden tegelijk in de oude setting, is op dit moment niet verantwoord. Er wordt gezocht naar een passende invulling. Hetzelfde geldt voor de zondagsschool. Met inachtneming van de geldende regels is er wellicht iets mogelijk.

4. Het bezoekwerk wordt weer opgepakt door predikanten, pastoraal werker en bezoekbroeders en noodzakelijke bezoeken door ouderlingen. De reguliere huisbezoeken liggen nog even stil.

Tot slot, het is een zoeken en tasten naar de juiste weg voor de gemeente van Christus. Wij hopen en bidden of het gemeentewerk in alle voorzichtigheid op deze wijze doorgang mag vinden onder Gods zegen. Op D.V. 18 maart staat het volgende overleg gepland. Dan willen we nadenken over het oppakken van de huisbezoeken, het eventueel weer gaan zingen door de gemeente en verder opschalen van de groepen kerkgangers. Laten wij steeds al deze dingen opdragen in onze gebeden en onszelf verootmoedigen voor het aangezicht van God. Hij spreekt in al deze dingen die over ons zijn gekomen en nog komen.

 

Namens de Regiegroep Kerkelijk leven, ds. J.A. Kloosterman

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit