Kerkelijk leven vanaf 5 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

 

Wij hebben wellicht allemaal de recente berichtgeving gelezen over de dringend geadviseerde maatregelen met betrekking tot de kerkdiensten en het kerkelijk leven.

Hierbij heeft de kerkenraad de adviezen vanuit de landelijke kerk meegenomen en een afweging gemaakt wat voor onze gemeente mogelijk is. Dit betekent voor de komende twee zondag concreet het volgende:

  • Wij adviseren bezoekers van de kerkdiensten dringend bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen.
  • Er wordt tijdens de dienst alleen gezongen door de voorzangers.
  • In onderstaande tabel een overzicht van gemeenteleden die uitgenodigd worden.
  Zondag Kerkdienst Achternaam vanaf Achternaam tot en met
  18 oktober 2020 morgendienst Har Kol
  18 oktober 2020 avonddienst Kon Mun
  25 oktober 2020 morgendienst Belijdenisdienst Belijdenisdienst
  25 oktober 2020 avonddienst Na Slij


Tijdens de belijdenisdienst op D.V. 25 oktober 2020 worden er geen gemeenteleden uitgenodigd maar zullen er alleen door de belijdeniscatechisanten te vragen genodigden komen.

Verder wijzen wij u er ten overvloede nogmaals op om de 1,5 meter in acht te nemen en vragen wij u bij eventuele klachten de dienst thuis mee te beleven.
 

Belangrijk: mailadressen aanmelden

Graag willen we de communicatie met u als gemeente verbeteren. Zo kan het uitnodigen en aanmelden voor kerkdiensten veel gemakkelijker en efficiënter.

Ook als die wellicht in de komende maanden weer een keer verruimd, dan wel ingeperkt gaan worden.

Daarnaast kunt u in voorkomende gevallen veel directer en sneller op de hoogte gebracht worden van belangrijke dingen die de gemeente raken.

Onze gemeente maakt gebruik van het ledenadministratieprogramma Scipio. Dit programma kent meer mogelijkheden dan wij op dit moment benutten. 

Om dit goed te kunnen inzetten is uw mailadres nodig.  

Wilt u uw mailadres voorzien van naam en adres sturen naar hhklunteren@solcon.nl?

Dan worden deze verwerkt in de administratie en ontvangt u nadere informatie over het installeren en registreren van de Scipio-app die beschikbaar is. 

Zo hopen wij dat zo spoedig mogelijk bij verreweg het grootste deel van de gemeente dit systeem operationeel kan zijn.

Zij die niet beschikken over een mailadres of niet overweg kunnen met de computer zullen op een andere manier benaderd worden. 

Alvast hartelijk dank voor ieders medewerking!

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit