Dagelijks Woord

Kerkelijk leven

Beste gemeenteleden,
Onderstaand de afkondigingen van Zondag 19 september jl. in verband met de coronamaatregelen.

Zoals wij afgelopen week hebben kunnen horen zijn de coronamaatregelen versoepeld. De regiegroep Kerkelijk leven is afgelopen donderdagavond bij elkaar geweest en heeft  nagedacht over wat een goede en voorzichtige weg zou kunnen zijn voor de komende weken en maanden. Hierbij is een belangrijke overweging dat we samen met elkaar nadrukkelijk willen rekenen met kwetsbare gemeenteleden, die hetzij gevaccineerd of niet gevaccineerd vatbaar blijven voor het virus. Dit betekent ook dat wij met klachten thuisblijven.

Daarom blijven de desinfectiepompjes bij de ingangen van het kerkgebouw staan. Wij roepen elkaar op om met elkaar te rekenen. De komende weken willen we gaandeweg opschalen en ondertussen in de gaten houden hoe het zich zal ontwikkelen.

De eerste stap is dat vanaf komende zondag de gemeente in 2 groepen wordt verdeeld. Wij gaan ook terug van drie naar twee diensten op de vertrouwde tijden van 9.30 uur en 18.30 uur. Iedereen die geen klachten heeft kan dan op de normale tijd naar de kerk gaan. De registratie bij het binnenkomen van de kerk komt te vervallen. 

Ook gaan de banken weer helemaal gevuld worden, maar we laten in ieder geval tot eind oktober nog steeds een lege bank tussen de banken waarin gemeenteleden zitten. Op de gaanderij is dit met de stoelenrijen niet van toepassing. 

Komende week wordt u nog naar uw plaats gebracht, in de weken daarna kan iedereen zelf zijn of haar plaats weer opzoeken. Daarbij willen we wel vragen om te rekenen met elkaar en niet onnodig voor en vlak langs elkaar te schuiven, dus bij voorkeur de banken vanuit het midden opvullen naar de zijkanten. 

Vandaag gaan we na de zegen nog zitten, vanaf komende zondag kunt u/jij blijven staan en zelf op een voorzichtige en ordelijke wijze de kerk verlaten. We blijven rekenen met de ander.

Als het allemaal goed blijft gaan, hopen we onder de zegen van de Heere dat we vanaf zondag 7 november allemaal weer naar de kerk kunnen gaan.

U kunt het voorgaande evenals de groepsindeling rustig nalezen op de website, in de kerkbode of naluisteren op het YouTube-kanaal.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit