VERRUIMING KERKDIENSTEN

Vanaf 19 juli 2020 gaat er weer het een en ander veranderen rondom de kerkdiensten. Onderstaand zullen er een aantal praktische zaken worden opgenoemd tevens staat er de wijze van uitnodigen voor de kerkdiensten. Als u gemeenteleden kent / weet die geen internet hebben wilt u ze dan hierover informeren of verwijzen naar de scriba of wijkouderling van hun wijk.

Hieronder volgen een aantal praktische zaken die van belang zijn:

Wie mogen er naar de kerk:

Als u samen een gezin vormt kunt u ook gezamenlijk komen. Ook een vriend mag met zijn vriendin mee of omgekeerd.

Vanaf zondag 19 juli zullen we met onderstaande groepsindeling werken voor het bezoeken van de kerkdiensten.

De indeling is als volgt:

Groep Achternaam vanaf Achternaarm tot en met
1 A Eg
2 Ei Kra
3 Kru Schi
4 Scho Zw

 

Op de volgende zondagen worden onderstaande groepen verwacht:

Zondag Kerkdienst Groep
19 juli 2020 morgendienst Groep 3
19 juli 2020 avonddienst Groep 4
26 juli 2020 morgendienst Groep 1
26 juli 2020 avonddienst Groep 2
2 augustus 2020 morgendienst Groep 4
2 augustus 2020 avonddienst Groep 3
9 augustus 2020 morgendienst Groep 2
9 augustus 2020 avonddienst Groep 1
16 augustus 2020 morgendienst Groep 3
16 augustus 2020 avonddienst Groep 4
23 augustus 2020 morgendienst Groep 1
23 augustus 2020 avonddienst Groep 2
30 augustus 2020 morgendienst Groep 4
30 augustus 2020 avonddienst Groep 3

 

Aankomst bij de kerk:

Mensen uit wijk Noord gaan in de zij ingang aan de kant van de Haverkamp, bij de kleine parkeerplaats naar binnen. Gemeenteleden uit wijk Zuid gaan aan de zij ingang van de Klomperweg, via de grote parkeer plaats naar binnen. Daar aangekomen moet u de handen desinfecteren en wordt uw naam genoteerd / afgevinkt door 1 van de aanwezige leden van de kerkvoogdij of kerkenraad.

Wij vragen u ruim op tijd aanwezig te zijn omdat alles meer tijd in beslag zal nemen. Tevens moet u ook uw eigen psalmboek meenemen omdat die niet in de kerk zaal aanwezig zijn.

U zult ook een aantal vragen krijgen over hetgeen hieronder staat:

1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

* Hoesten

* Neusverkoudheid

* Koorts vanaf 38 graden

* Benauwdheidsklachten

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen  14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien een van de vragen met ja beantwoord kom dan niet naar de kerk.

Hierna wordt u naar uw plaats gebracht.

Kinderoppas:

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas. U brengt uw kind(eren) via de ingang onder de toren via de trap aan de linkerkant naar 1 van de zalen op de eerste verdieping. Vervolgens verlaat u via de andere trap de bovenverdieping en gaat u naar de zij ingang van de wijk waar u woont, dus wijk Noord of wijk Zuid. Zie voor de werkwijze hetgeen bovenaan staat bij "aankomst bij de kerk".

Als u uw kind(eren) weer ophaalt na de dienst dan gaat u via de zij uitgang naar de toren en gaat u via de ingang onder de toren op dezelfde wijze u kind(eren) ophalen als dat u ze gebracht heeft.

Zingen tijdens de kerkdienst:

De Centrale Kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 19 juli als gemeente weer te gaan zingen en is het niet meer nodig dat er voorzangers zijn. De redenen hiervoor zijn:
- De grootte van de kerkzaal
- De goede ventilatie in de kerkzaal.

Verlaten van de kerk:

Als de kerkdienst is afgelopen gaan we na de zegen allemaal weer zitten. Hierna moeten we op onze beurt wachten tot we een signaal krijgen dat we de kerk mogen verlaten. Hierbij moeten we er wel op letten dat we voldoende, 1,5 meter, afstand houden.

Rouw- en trouwdiensten:

Tijdens deze diensten is er eveneens de mogelijkheid om te zingen. Hierbij geldt uiteraard ook dat de protocollen moeten worden nageleefd.

Bezoek vakantiegangers

Bent u in Lunteren op vakantie en wilt u graag de zondagse erediensten bezoeken? U kunt per mail bij de koster informeren wat de mogelijkheden zijn. Dit kan via koster@hhglunteren.nl

Protocol:

Door HIER te klikken opent u de laatste versie van het protocol waar wij ons als gemeente aan moeten houden.

Ondanks alle beperkingen wensen wij u gezegende diensten toe en dat het alles mag zijn tot Eer van de Heere en tot opbouw van Zijn gemeente.

Kerkenraad, kerkvoogdij en kosters.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit