Dankdag 4 november 2020

Zoals met alle jaarlijks terugkerende gebeurtenissen, zal ook de dankdag van D.V. dit jaar zo heel anders zijn dan de vorige jaren.

Biddag was de laatste keer dat we met z’n allen naar de kerk konden. Dat lijkt al heel lang geleden. Daarna moesten we terug naar veel kleinere groepen en het einde van de coronacrisis is zo te zien nog lang niet in zicht. Gelukkig mag het aantal besmettingen in onze gemeente tot nu toe meevallen, waarvoor we God mogen danken en bidden dat dit niet verder zal uitbreken.

Gelukkig mogen we God ook voor vele zegeningen danken en laten we dat ook met elkaar vooral doen!

Als kerkvoogdij mogen we dankbaar zijn. De oproep van een aantal maanden geleden om de collecten niet te vergeten, heeft gelukkig ervoor gezorgd dat de collecte-opbrengsten weer goed op gang kwamen, na een grote terugval.

Helaas kunnen we nog niet zeggen dat we weer op het oude niveau zijn (het is soms zwaar als kerkvoogdij om naar de gemeente ‘zakelijk’ te moeten zijn, maar we houden van transparantie). Per eind september zijn de opbrengsten ca. 60.000,- lager dan tot dezelfde periode in 2019. Dit wordt mede veroorzaakt doordat allerlei acties dit jaar niet hebben kunnen plaatsvinden; zoals de Marktdag. Zoals eerder vermeld heeft de kerkvoogdij te maken met grote vaste lasten. Deze uitgaven zijn niet zomaar stop te zetten, denk aan o.a. aflossing, rentekosten en traktementen. Om hieraan blijvend te kunnen voldoen, is hiervoor ook een stabiele opbrengstenstroom nodig.

 In deze tijd is het belangrijk om een gemeente te zijn, die naast het luisteren wat God te zeggen heeft, ook naar elkaar omziet. Verbonden te weten rondom Zijn Woord. En weet je je verbonden, dan heb je er ook het nodige voor over om dit zijn voortgang te laten hebben.

Als kerkvoogdij willen we u en jou van harte oproepen om met elkaar te zorgen dat we met onze dankdagcollecte de terugval zoveel mogelijk ongedaan maken.

Danken op dankdag, doet ook delen!

Heeft u te maken met tegenvallende inkomsten in deze onzekere tijd, dan is er uiteraard alle begrip voor dat u ook op dit gebied een ‘pas op de plaats maakt’.

Aantal praktische opmerkingen over de dankdagcollecte

  • Dit jaar worden er geen collectezakjes uitgedeeld.
  • Graag zien we uw bijdrage overgemaakt op rekening: NL32 RABO 0337 5846 99 onder vermelding van ‘dankdagcollecte’ (deze wijze heeft onze grote voorkeur)
  • Wilt u toch graag contant geven, dan vragen wij u om zelf dit in een envelop te doen met daarop ‘dankdag’ en in de collectezak te deponeren of af te geven op het Kerkelijk bureau.


Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

De Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit