Collecten in deze tijd

Uw/Jouw bijdragen voor de collecten

Veel is nu onzeker. Ook het moment wanneer we weer naar de kerk kunnen gaan. Praktisch gezien weten dan ook nog niet wanneer we als Diaconie en Kerkvoogdij weer kunnen collecteren. U kunt u voorstellen dat de gestage opbrengsten, die we ‘normaal’ hebben voor een groot gedeelte is weggevallen. Gelukkig zien we wel dat er gemeenteleden zijn, die hun bijdragen overmaken, waarvoor hartelijk dank.

Omdat de financiële verplichtingen voor de kerkelijke gemeente doorgaan, vragen wij of u bij voorkeur uw collecte periodiek (bijvoorbeeld 1 keer per maand) via de bank wilt overmaken. (Het wekelijks overmaken, zorgt voor veel transacties, die ook weer geboekt moeten worden en daarmee veel werk kost voor het kerkelijk bureau.)

Hiermee kunnen we met elkaar voor zorgen dat de ‘normale’ collecte-opbrengsten weer plaatsvinden.

Rekeningen

1. Uw bijdragen aan de diaconie:

Via rekening van de diaconie: NL13 RABO 0300 776 160
Onder vermelding van de collectedatum/-data
Als het bedoeld is voor een specifiek doel, s.v.p. het doel vermelden

2. Uw bijdragen aan de kerkvoogdij:

Via rekening van kerkvoogdij: NL32 RABO 0337 5846 99
Onder vermelding van de collectedatum/-data

3. Uw bijdragen aan de aflossing van de kerkelijke gebouwen

Via rekening van het nieuwbouwfonds: NL64 RABO 01082 445 98
Onder vermelding van de collectedatum/-data

Collecterooster

Hieronder vindt u het collecterooster vanaf 15 maart. Hiermee kunt u zien hoeveel diensten zijn geweest en waarvoor de collecten waren en zijn bestemd.

Dienst

1e collecte

2e collecte

Bestemming 2e collecte

3e collecte

Zo 15 maart

Kerkvoogdij

Diaconie

Opleiding Predikanten

 

Zo 22 maart

Kerkvoogdij

Diaconie

 

 

Zo 29 maart

Kerkvoogdij

Diaconie

 

Aflossing Kerk

Zo 5 april

Kerkvoogdij

Diaconie

Tentevangelisatie

 

Vr 10 april

Kerkvoogdij

Diaconie

 

 

Zo 12 april

Kerkvoogdij

Diaconie

 

 

Ma 13 april

Kerkvoogdij

Diaconie

 

 

Zo 19 april

Kerkvoogdij

Diaconie

Kandelaar

 

Zo 26 april

Kerkvoogdij

Diaconie

 

Aflossing Kerk

Zo 3 mei

Kerkvoogdij

Diaconie

Fonds noodlijdende gemeenten en personen

 

Zo 10 mei

Kerkvoogdij

Diaconie

Tentevangelisatie

 

Zo 17 mei

Kerkvoogdij

Diaconie

Voedselbank

 

Do 21 mei

Kerkvoogdij

Diaconie

 

 

Zo 24 mei

Kerkvoogdij

Diaconie

 

Aflossing Kerk

Zo 31 mei

Kerkvoogdij

Diaconie

Pinksterzendingscollecte

 

Ma 1 juni

Kerkvoogdij

Diaconie

Pinksterzendingscollecte

 

 

Periodieke overboeking

Als u het lastig vindt om bijvoorbeeld 1 keer per maand uw bijdragen over te maken, kunt u bij uw bank ook periodieke overboekingen instellen, naar de bovengenoemde bankrekeningen. Door deze eenmalige handeling, heeft u geen omkijken meer naar het overmaken van uw bijdragen.

Bedankt!

Graag willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gemeente waarin de Heere ons heeft geplaatst. Met het mooie doel dat ook met onze gaven Zijn werk zijn voortgang mag hebben. Juist nu in deze tijd!

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit