Dagelijks Woord

Meer over Diaconie

Thuiszorg

Opella Thuiszorg werkt vanuit een mens- en zorgvisie die gebaseerd is op de protestants-christelijke grondslag van de stichting. De zorginstellingen, waaruit Opella is ontstaan, zijn in het verleden allemaal opgericht vanuit de plaatselijke kerken binnen de gemeente Ede. Om betrokkenheid van de kerken te blijven houden is bij de oprichting van Opella een Participantenraad gevormd. Ook onze gemeente is, met twee diakenen en een ouderling, vertegenwoordigd in deze raad. Het zorgaanbod van Opella Thuiszorg bestaat onder meer uit: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en alarmopvolging.

Locatie Lunteren (De Honskamp): Dorpsstraat 25, 6741 AA Lunteren, tel. 752222 (Opella servicepunt).

RST Zorgverleners is een landelijke organisatie die onder andere thuiszorg biedt. De stichting ziet het duidelijk als haar taak identiteitsgebonden zorg te verlenen aan cliënten die zich tot de reformatorische gezindte rekenen.

Het zorgaanbod bestaat uit: kraamzorg, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, (wijk)verpleging en gespecialiseerde verzorging.

Postadres: Postbus 154, 3770 AD Barneveld, tel. 0342-422324.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit